HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSSotsiaalteenused ja toetusedVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2004, 6, 17

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.03.2004 otsus nr 559

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 10.03.2004

§ 1. Ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks (edaspidi koodeks), mis on koostatud 1964. aasta 16. aprillil Strasbourg’is ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2000. aasta 24. jaanuaril.

§ 2. Deklaratsioonid

  Ratifitseerimisel teha järgmised deklaratsioonid:

 (1) Koodeksi artikli 2 lõike 1 punkti b ja artikli 3 alusel tunnistab Eesti Vabariik end seotuks järgmiste koodeksi osadega:
 1) II osa. Arstiabi;
 2) III osa. Haigushüvitis;
 3) IV osa. Töötushüvitis;
 4) V osa. Vanadushüvitis;
 5) VII osa. Perehüvitis;
 6) VIII osa. Emadushüvitis;
 7) IX osa. Invaliidsushüvitis;
 8) X osa. Toitjakaotushüvitis.

 (2) Koodeksi artikli 3 alusel tunnistab Eesti Vabariik, et ta ei kohalda enda suhtes koodeksi artikli 2 lõike 2 sätteid.

§ 3. Aruandeid esitava asutuse määramine

  Koodeksi artiklites 74 ja 76 nimetatud aruanded esitab Euroopa Nõukogu peasekretärile Sotsiaalministeerium.

  Riigikogu esimees       Ene ERGMA