Teksti suurus:

Raudteeseaduse alusel antava tegevusloa vormi kehtestamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2012
Avaldamismärge:

Raudteeseaduse alusel antava tegevusloa vormi kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2004 nr 51
RTL 2004, 35, 579

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» (RT I 2003, 79, 530; 2004, 18, 131) § 13 lõike 3 alusel.

Määrusega kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 10 lõigete 1–5 alusel antavate tegevuslubade vorm vastavalt lisale.

Minister Meelis ATONEN

Asekantsler kantsleri ülesannetes Signe RATSO

Lisa TEGEVUSLUBA