Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 100, 647

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine» muutmine

Vastu võetud 19.12.2000 nr 432

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613) § 40 lõike 3, § 43 lõike 6 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597) § 32 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) § 35 lõikega 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine» kinnitatud «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruse» (RT I 1999, 92, 828) punktis 44 asendatakse tähtaeg «1. jaanuariks 2001. a» tähtajaga «1. maiks 2001. a».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json