Teksti suurus:

Eesti Haigekassa nõukogu liikmete tasustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I 2000, 101, 661

Eesti Haigekassa nõukogu liikmete tasustamise kord

Vastu võetud 19.12.2000 nr 447

Määrus kehtestatakse «Eesti Haigekassa seaduse» (RT I 2000, 57, 374) § 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib «Eesti Haigekassa seaduse» § 9 lõigete 3, 4 ja 5 alusel nimetatud või määratud Haigekassa nõukogu liikmete tasustamist.

§ 2. Tasu suurus

Nõukogu liikmetele makstakse nõukogus töötamise eest ühekordses suuruses arvestusliku kuu töötasu, mis arvutatakse vastavalt töötatud ajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära alusel.

§ 3. Maksmise kord

(1) Nõukogu liikmetele makstakse määruse §-s 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus. Kui nõukogu liige ei osalenud mingil ajavahemikul mõjuva põhjuseta nõukogu töös, siis selle ajavahemiku eest talle tasu ei maksta.

(2) Nõukogu liikmetele makstakse tasu Eesti Haigekassa eelarvest.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json