Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse § 169 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 672

Avaliku teenistuse seaduse § 169 muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2000. a otsusega nr 957

§ 1. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) §-s 169 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vanglates lubatakse 2004. aasta 1. jaanuarini edasi töötada teenistuses olevatel:
1) nooremametnikel ning I ja II klassi valvuritel, kellel on 2001. aasta 1. jaanuari seisuga kehtiv elamisluba Eestis elamiseks ja kes ei ole mõne muu riigi kodakondsuses;
2) vanemametnikel ning I ja II klassi vanglainspektoritel, kes 2001. aasta 1. jaanuariks on esitanud sooviavalduse Eesti kodakondsuse saamiseks;
3) kõrgematel ametnikel ja vangla peainspektoritel, kes 2001. aasta 1. jaanuariks on esitanud sooviavalduse Eesti kodakondsuse saamiseks.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Vanglates töötavad ametnikud, kes ei ole Eesti kodakondsuses ja kes ei vasta käesoleva paragrahvi 3. lõikes esitatud tingimustele, vabastatakse teenistusest hiljemalt 2001. aasta 1. märtsil.»

§ 2. Seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json