Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 3, 9

Kriminaalmenetluse koodeksi ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. jaanuari 2001. a otsusega nr 969

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 104 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) Maksuamet»;

2) paragrahvi 105 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) Maksuameti ametnik – kriminaalkoodeksi §-s 1481 ja teistes kuritegudes, kui need on pandud toime seoses maksukohustuste rikkumisega või seoses maksude arvel tulu saamisega.»

§ 2. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) Maksuamet.»;

2) paragrahvi 19 lõiget 41 täiendatakse pärast sõnu «Tolliameti peadirektor,» sõnadega «Maksuameti peadirektor».

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json