Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 "Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse vorm" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 21, 142

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 "Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse vorm" muutmine

Vastu võetud 25.03.2004 nr 88

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 44 lõike 2, § 45 lõike 5 ja § 47 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määrust nr 187 «Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse vorm» (RT I 2003, 52, 358) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 44 lõike 2, § 45 lõike 5 ja § 47 lõike 3 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määrusega kehtestatakse loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid (juurde lisatud).»;

4) määrust täiendatakse lisaga 2 «Loomkatse protokoll» (juurde lisatud).

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Põllumajandusminister Tiit TAMMSAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 «Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid»
lisa 2
(kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2004. a määrusega nr 88)

Põllumajandusminister Tiit TAMMSAAR

/otsingu_soovitused.json