Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 11 «Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks» ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 «Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 7, 23

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 11 «Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks» ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 «Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused» muutmine

Vastu võetud 10.01.2001 nr 7

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2000, 55, 359; 58, 377; 102, 667 ja 675) § 10 lõike 3 ja § 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määrust nr 11 «Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks» (RT I 2000, 4, 28) täiendatakse punktidega 27 ja 28 järgmises sõnastuses:

« 27. Kasahstani Vabariik
28. Valgevene Vabariik».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruses nr 196 «Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused» (RT I 2000, 49, 312) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«ÕPPE- JA TEADUSTÖÖKS NING LOOMINGULISEKS JA SPORDITEGEVUSEKS ANTAVATE STIPENDIUMIDE TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED»;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Määrusega kehtestatakse füüsilisele isikule õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused.»;

3) paragrahvi 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi esindus, välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud mittetulundusühing või sihtasutus ning välisriigis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.».

§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json