Teksti suurus:

Uurimiskomisjoni moodustamine endise Eesti NSV Riikiku Julgeoleku Komitee tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 8, 32

Uurimiskomisjoni moodustamine endise Eesti NSV Riikiku Julgeoleku Komitee tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks

Vastu võetud 16.01.2001

Riigikogu kodukorra seaduse (RT I 1994, 90, 1517; 2001, 1, 1) § 17 alusel Riigikogu otsustab:

1. Moodustada Riigikogu uurimiskomisjon (edaspidi komisjon) endise Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Aimar Altosaar
Viktor Andrejev
Vootele Hansen
Tiit Käbin
Ants Käärma
Georg Pelisaar
Enn Tarto
Andres Varik

Komisjonil asendusliikmeid ei ole.

2. Komisjoni ülesandeks on endise Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee tegevuse lõpetamisega seonduvate faktiliste ja õiguslike asjaolude objektiivne ja erapooletu väljaselgitamine.

3. Komisjonil on õigus kutsuda välja isikuid ja nõuda tutvumiseks dokumente. Väljakutsutud isik on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ja vastama küsimustele.

4. Seaduserikkumise või sellele viitavate asjaolude ilmnemisel on komisjon kohustatud edastama materjalid vastavatele asutustele.

5. Komisjon informeerib üldsust väljaselgitatud asjaoludest ning edastab Riigikogule hiljemalt 2001. aasta 4. juuniks oma tööst vahearuande ja oma tegevuse lõpetamisel lõpparuande.

6. Komisjoni volitused kestavad alates käesoleva otsuse jõustumisest ühe aasta.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json