Teksti suurus:

Vabariigi valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 8, 40

Vabariigi valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Vastu võetud 17.01.2001 nr 23

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526) § 11 lõike 3 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597) § 32 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määrust nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» (RT I 2000, 45, 284) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.»;

2) paragrahvi 8 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) andmed põllumajanduslooma kadumise, tapmise või surma kohta;»;

3) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Andmed väljastab volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.»

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json