Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse § 8 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 23, 128

Rahvatervise seaduse § 8 muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. veebruari 2001. a otsusega nr 1009

Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804) § 8 lõiget 2 täiendatakse punktidega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

« 22) toidunormid kinnipidamisasutustes;
23) ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine.»

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json