Teksti suurus:

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 39, 653

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 38

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 38 lõike 7 alusel.

§ 1. Uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumine

(1) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik peab kümne kalendripäeva jooksul uue transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed ning tasuma käibemaksu Maksu- ja Tolliametile uue transpordivahendi registreerimise päevaks või mitteregistreeritava uue transpordivahendi puhul kümne kalendripäeva jooksul arvates transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast.

(2) Pärast käibemaksu laekumist väljastab Maksu- ja Tolliamet isiku taotlusel transpordivahendi registreerimiseks kirjaliku kinnituse.

§ 2. Andmete esitamine

(1) Isik esitab Maksu- ja Tolliametile andmed uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta tollideklaratsiooni vormi kasutades.

(2) Lisaks tollideklaratsioonile esitab isik uue transpordivahendi soetamise kohta ostu-müügilepingu ja ostuarve koopia.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json