Teksti suurus:

Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 39, 654

Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 39

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 32 lõike 6 alusel.

§ 1. Ümberarvestuse kajastamine käibedeklaratsioonis

«Käibemaksuseaduse» § 32 lõike 1 alusel osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus ja põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimine kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 10 või 11.

§ 2. Põhivara, välja arvatud kinnisasja, sisendkäibemaksu korrigeerimine

(1) Põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeeritakse iga kalendriaasta lõpul, lähtudes põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest sellel kalendriaastal. Kui põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelik osatähtsus kalendriaastal ei erine selle põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositud osatähtsusest põhivara soetamise aastal, siis sellel kalendriaastal sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

(2) Sisendkäibemaksu korrigeerimist tehakse ainult nende põhivara tarbeks soetatud kaupade või saadud teenuste puhul, mis suurendavad põhivara soetusmaksumust.

(3) Sisendkäibemaksu korrigeeritakse põhivara ning selle tarbeks soetatud kaupade ja saadud teenuste puhul igal kalendriaastal 1/5 ulatuses sisendkäibemaksu summast.

(4) Põhivara puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku põhivara raamatupidamises arvelevõtmise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni. Põhivara tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku põhivara tarbeks kauba soetamise või teenuse saamise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.

(5) Põhivara, mida maksukohustuslane on kasutanud ettevõtluses vähem kui viie kalendriaasta jooksul, võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu põhivara võõrandamise kuul.

(6) Kui maksukohustuslane põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu maha ei arvanud või arvas maha osaliselt ja võõrandab põhivara käibemaksuga enne viie kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse võõrandamise kuul sisendkäibemaksu korrigeerimisel põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka põhivara võõrandamise aastal, täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena.

(7) Käesoleva paragrahvi lõiget 6 ei rakendata juhul, kui võõrandatava kauba maksustatav väärtus on väiksem kui 1/2 vara soetusmaksumusest. Nimetatud juhul ei võeta sisendkäibemaksu korrigeerimisel järelejäänud perioodi arvesse.

(8) Kui maksukohustuslane arvas kinnisasja päraldisena käsitatava põhivara sisendkäibemaksu maha osaliselt või täielikult ning võõrandab selle kinnisasja koos päraldisega maksuvabalt enne viie kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse sisendkäibemaksu korrigeerimisel päraldiste kasutamist järelejäänud perioodil maksuvaba käibe tarbeks kasutamisena.

(9) Kui põhivara võõrandatakse «Käibemaksuseaduse» § 4 lõike 2 punkti 1 alusel, ei korrigeerita põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse osas sisendkäibemaksu selle põhivara võõrandamise kuul.

§ 3. Kinnisasja sisendkäibemaksu korrigeerimine

(1) Kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeeritakse iga kalendriaasta lõpul, lähtudes kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest sellel kalendriaastal. Kui kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelik osatähtsus kalendriaastal ei erine selle kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositud osatähtsusest kinnisasja soetamise aastal, siis sellel kalendriaastal sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

(2) Sisendkäibemaksu korrigeerimist tehakse ainult nende kinnisasja tarbeks soetatud kaupade või saadud teenuste puhul, mis tõstavad kinnisasja raamatupidamislikku väärtust.

(3) Sisendkäibemaksu korrigeeritakse kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba ja saadud teenuse puhul igal kalendriaastal 1/10 ulatuses sisendkäibemaksu summast.

(4) Kinnisasja puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku kinnisasja raamatupidamises arvelevõtmise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni. Kinnisasja tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku kinnisasja tarbeks kauba soetamise või teenuse saamise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.

(5) Kinnisasja, mida maksukohustuslane on kasutanud ettevõtluses vähem kui kümne kalendriaasta jooksul, võõrandamisel korrigeeritakse sisendkäibemaksu kinnisasja võõrandamise kuul.

(6) Kui maksukohustuslane on kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu kas osaliselt või täielikult maha arvanud ning võõrandab kinnisasja maksuvabalt enne kümne kalendriaasta täitumist selle soetamise päevast, arvestatakse sisendkäibemaksu korrigeerimisel kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka kinnisasja võõrandamise aastal, täielikult maksuvaba käibe tarbeks kasutamisena. Kui kinnisasi võõrandatakse koos käibemaksuga, arvestatakse kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse kasutamist järelejäänud perioodil, sealhulgas ka kinnisasja võõrandamise aastal, täielikult maksustatava käibe tarbeks kasutamisena.

(7) Kui sisendkäibemaks on täielikult mahaarvatud ning kinnisasi võõrandatakse maksuvabalt enne ettevõtluse tarbeks kasutusele võtmist või esimese kalendriaasta jooksul, tuleb tagasi arvestada kogu kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks.

(8) Kui kinnisasi võõrandatakse «Käibemaksuseaduse» § 4 lõike 2 punkti 1 alusel, ei korrigeerita kinnisasja ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse osas sisendkäibemaksu selle kinnisasja võõrandamise kuul.

§ 4. Üleminekusäte

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 46 lõikele 5 pikeneb kinnisasja, mida maksukohustuslane on selle käibemaksuseaduse jõustumisel kasutanud oma ettevõtluses vähem kui viis kalendriaastat, sisendkäibemaksu ümberarvestamise periood kümne kalendriaastani alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma ettevõtluses. Kalendriaastate arv alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma ettevõtluses kuni seaduse jõustumiseni korrutatakse ümberarvestamise perioodi arvutamisel kahega.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json