Teksti suurus:

Kesklinna linnaosas uuele planeeritud tänavale nime määramine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 94, 863

Kesklinna linnaosas uuele planeeritud tänavale nime määramine

Vastu võetud 04.03.2004 nr 62

Võttes aluseks kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155) § 5 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 5. märtsi 1998. a määrusega nr 36 kinnitatud «Kohanimede määramise korra» (RTL 1998, 100/101, 424) ning arvestades Tartu Linnavolikogu 29. juuni 2000. a otsusega nr 175 kehtestatud «Jaani kiriku ja lähiala detailplaneeringut», Tartu Linnavolikogu määrab:

1. Määrata Kesklinna linnaosas Jaani kiriku ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi vahelisele uuele tänavale nimeks Lüübeki tänav.

2. Määrus jõustub 10. märtsil 2004. a.

Volikogu esimees Aadu MUST

/otsingu_soovitused.json