Teksti suurus:

Maardu linna ja Jõelähtme valla vahelise piiri muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2001, 45, 247

Maardu linna ja Jõelähtme valla vahelise piiri muutmine

Vastu võetud 08.05.2001 nr 157

Määrus kehtestatakse « Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833) § 6 lõike 5, § 7 lõike 2 punkti 2 ja § 7 1 lõike 3 alusel.

§1. Valla ja linna vahelise piiri muutmine

Muudetakse Harju maakonna Maardu linna ja Jõelähtme valla vahelist piiri.

§2. Muudetud piirilõigu kirjeldus

1) Muudetud piirilõik Kallavere piirkonna põhjaosas algab olemasoleva linnapiiri pikendusena 70 m kuni lõikumiseni Muuga sadama juurdepääsutee maa-ala idapoolse küljega. Edasi kulgeb piir piki nimetatud tee maa-ala piiri sirgjooneliselt mööda Kella maaüksuse läänepoolset piiri 150 m kuni asfaltplatsini, sealt edasi piki platsi kirdepoolset külge 80 m suunaga kagusse kuni platsi servani. Edasi pöördub piir lõunasse ja kulgeb 470 m sirgjooneliselt olemasolevasse piiripunkti magistraalkraavi kaldal.

2) Muudetud piirilõik Kallavere piirkonna lõunaosas algab olemasolevast magistraalkraavi läänepoolses servas asuvast piiripunktist ning kulgeb lõuna suunas 250 m piki kraavi vasakpoolset kallast kuni lõikumiseni tee maa-alaga. Edasi kulgeb piir edela suunas mööda tee läänepoolset serva 720 m ulatuses, jälgides tee trajektoori, kuni ristumiseni jäärakuga, sealt edasi kulgeb piir lääne suunas 640 m piki jääraku serva ja jõuab olemasolevasse piiripunkti Keemikute tänava ääres.

§3. Asustusüksuste lahkmejoonte muutmine

1) Muudetakse Jõelähtme valla Võerdla küla ja Maardu linna vahelist lahkmejoont vastavalt muudetud piirilõigule.

2) Muudetakse Jõelähtme valla Kallavere küla ja Maardu linna vahelist lahkmejoont vastavalt muudetud piirilõigule.

§4. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda muudetud piirilõigud ja lahkmejooned riigi maakatastrikaardile.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json