Teksti suurus:

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 39, 656

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 41

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamine

Sihtotstarbeline toetus arvatakse kauba või teenuse maksustatava väärtuse hulka juhul, kui see antakse maksukohustuslasele kauba või teenuse müügihinna alandamiseks.

Sihtotstarbeline toetus, mis on ette nähtud riigi-, valla- või linnaeelarves, arvatakse kauba või teenuse maksustatava väärtuse hulka üksnes juhul, kui toetuse andmine on ette nähtud konkreetsele isikule konkreetse kauba või teenuse müügihinna alandamiseks.

§ 2. Tasumisele kuuluva käibemaksusumma arvutamine ja sihtotstarbelise toetuse maksustamise aeg

(1) Sihtotstarbelise toetuse saaja poolt tasumisele kuuluva käibemaksusumma arvutamisel arvutab maksukohustuslane käibemaksu eraldi kauba või teenuse tegelikult käibemaksuta müügihinnalt ja sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt.

(2) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt käibemaksu arvutamisel leitakse käibemaksusumma käibemaksumääraga 18% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,18-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,18-ga ning käibemaksumääraga 5% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,05-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,05-ga.

(3) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt kuulub käibemaks tasumisele koos kauba või teenuse tegelikult käibemaksuta müügihinnalt arvutatud käibemaksuga vastavalt «Käibemaksuseaduses» sätestatud käibemaksu tasumise ajale.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json