Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 50, 285

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. mai 2001. a otsusega nr 1067

§ 1. Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675) § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json