Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määruse nr 300 «Ohtlike taimekahjustajate nimekiri» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 50, 294

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määruse nr 300 «Ohtlike taimekahjustajate nimekiri» muutmine

Vastu võetud 30.05.2001 nr 188

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) § 4 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määruses nr 300 «Ohtlike taimekahjustajate nimekiri» (RT I 2000, 74, 465) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) tubakakarilane Bemisia tabaci (Gennadius) (mitte-Euroopa populatsioonid) viiruste Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus, Euphorbia mosaic virus, Florida tomato virus nakkusesiirutajad;»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) Cicadellidae (mitte-Euroopa liigid), nagu Carneocephala fulgida Nottingham, Draeculacephala minerva Ball, Graphocephala atropunctata Signoret, mis on bakteri Xylella fastidiosa Wells et al (põhjustab viinapuul, virsikul, tsitruselistel Pierce’i haigust ning California viinapuuhaigust) nakkusesiirutajad;»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Lisas 1 «Ohtlikud taimekahjustajad, mille Eestisse sissevedu teatud taime või taimse saadusega on keelatud ja mida ei teata esinevat Euroopa Liidu või Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni liikmesriikides» tehakse järgmised muudatused:

1) tabeli osa «Putukad ja lestad nende kõigis arengujärkudes. Taim või taimne saadus» punktidest 17 ja 21, osa «Seened. Taim või taimne saadus»» punktist 6 ja osa «Bakterid. Taim või taimne saadus» punktist 4 jäetakse välja sõnad «viljad ja»;

2) tabeli osa «Putukad ja lestad nende kõigis arengujärkudes. Taim või taimne saadus» punkti 22 täiendatakse pärast sõnu «mitte-Euroopa» sõnaga «liigid»;

3) tabeli osa «Nematoodid. Taim või taimne saadus» punktis 3 asendatakse sõnad «loorberiliste Persea spp.» sõnadega «loorberiliste Laureaceae perekonna Persea spp.».

§ 3. Lisas 2 «Ohtlikud taimekahjustajad, mille Eestisse sissevedu teatud taime või taimse saadusega on keelatud ja mida teatakse esinevat Euroopa Liidu või Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni liikmesriikides» tehakse järgmised muudatused:

1) tabeli osa «Nematoodid. Taim või taimne saadus» punktis 4 asendatakse sõnad «loorberiliste Persea spp.» sõnadega «loorberiliste Laureaceae perekonna Persea spp.»;

2) tabeli osa «Viirused ja viirusesarnased organismid. Taim või taimne saadus» punktis 1 asendatakse sõna «Arabic» sõnaga «Arabis».

§ 4. Kogu määruse tekstis asendatakse lühend «ssp.» lühendiga «spp.».

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json