Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelasele Eestis teenistusalase lähetuse kulude hüvitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I 2001, 51, 299

Kaadrikaitseväelasele Eestis teenistusalase lähetuse kulude hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.06.2001 nr 190

Määrus kehtestatakse « Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260) § 174 lõike 5 alusel.

Kaadrikaitseväelasele hüvitatakse teenistusalase lähetuse kulud Eestis Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruses nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord» (RT I 2001, 33, 178) kehtestatud tingimustel ja korras, arvestades «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 174 lõigetes 1–4 sätestatut.

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json