Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 täendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 53, 305

Vabariigi Valitsuse seaduse § 67 täendamise seadus

Vastu võetud 30.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. juuni 2001. a otsusega nr 1075

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 67 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) Tervishoiuamet;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json