Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 56, 333

Kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 05.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2001. a otsusega nr 1089

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜVT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9) § 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kriminaalasjade arutamine kriminaalkoodeksi §-de 14816–14819 ja 1961 järgi allub Tallinna Linnakohtule.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87; 21, 115 ja 116; 31, 174; 42, 236) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 228 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) Konkurentsiamet – § 159 lg 1;»;

2) paragrahvi 252 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Konkurentsiseaduses loetletud haldusõiguserikkumise asju arutatakse Tallinna Linnakohtus.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. oktoobril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json