Teksti suurus:

Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I 2001, 69, 421

Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord1

Vastu võetud 31.07.2001 nr 266

Määrus kehtestatakse « Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4) § 17 lõike 2 alusel.

§1. Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise kord

(1) Looma religioossel eesmärgil tapmisest tuleb 10 päeva enne nimetatud toimingut kirjalikult teatada Veterinaar- ja Toiduametile.

(2) Esitatav teatis peab sisaldama andmeid tappa kavatsetavate loomade liigi, arvu, tapmise meetodi, aja ja koha kohta.

(3) Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus peab tagama järelevalveametniku viibimise looma tapmise juures. Järelevalveametnik peab kontrollima loomakaitsenõuete täitmist tapmise ajal.

§2. Looma religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise kord

(1) Looma võib religioossel eesmärgil tappa üksnes kägiveenide ja trahhea läbilõikamisega. Loom tuleb tappa terava vahendiga, mis on selle loomaliigi jaoks lubatud ja töökorras.

(2) Looma religioossel eesmärgil tapmisel tuleb täita nõudeid, mis on toodud «Loomakaitseseaduse» § 13 lõigetes 3 ja 4.

(3) Religioossel eesmärgil tohib looma tappa väljaspool tapamaja.

(4) Looma religioossel eesmärgil tapmise ajal tuleb tema liikumist piirata, et looma kannatused ja valu oleksid võimalikult väikesed. Veise liikumist piiratakse selleks sobiva mehaanilise seadmega.

(5) Loom tuleb uimastada kohe pärast trahhea ja kägiveenide läbilõikamist. Looma tohib uimastada «Loomakaitseseaduse» § 13 lõike 6 alusel lubatud uimastamisvahendiga.

(6) Looma tohib tappa üksnes vajalike oskustega isik.
1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 93/119/EÜ.

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json