Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine Riigikogus toimunud teises hääletusvoorus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 72, 450

Vabariigi Presidendi valimise tulemuste kindlakstegemine Riigikogus toimunud teises hääletusvoorus

Vastu võetud 28.08.2001 nr 11

Vabariigi Presidendi valimise seaduse (RT I 1996, 30, 595) § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 18 lõigetest 2 ja 3 ning § 19 lõikest 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Kuna kumbki Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, mitte tunnistada valituks kumbagi kandidaati.

2. Korraldada 2001. aasta 28. augustil Riigikogus Vabariigi Presidendi valimise kolmas hääletusvoor.

3. Kanda kolmandaks hääletusvooruks hääletamissedelile Peeter Kreitzbergi ja Peeter Tulviste nimed.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

Vabariigi Valimiskomisjoni sekretär Meelika AAVA

/otsingu_soovitused.json