Teksti suurus:

Esemete ja ainete loetelu, mis ei või olla kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2001, 82, 490

Esemete ja ainete loetelu, mis ei või olla kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses

Vastu võetud 09.10.2001 nr 315

Määrus kehtestatakse « Alaealise mõjutusvahendite seaduse» (RT I 1998, 17, 264; 2001, 50, 288) § 61 lõike 1 alusel.

§1. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses ei või olla järgmised esemed ja ained:
1) relvad «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) tähenduses;
2) esemed ja seadmed, mis ei ole relvaks konstrueeritud või kohandatud, kuid mida on võimalik sellena kasutada;
3) terariistad (nuga, kirves jt), mis on valmistatud kasutamiseks koduses majapidamises või olmes;
4) lõhkeaine, pürotehniline aine ning pürotehnilised tooted «Lõhkematerjaliseaduse» (RT I 1997, 86, 1461; 2001, 65, 377) tähenduses;
5) narkootilised ja psühhotroopsed ained «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse» (RT I 1997, 52, 834) tähenduses;
6) alkohol «Alkoholiseaduse» (RT I 1999, 24, 359; 58, 610; 92, 827; 102, 907; RT III 2000, 12, 125; RT I 2001, 18, 87) tähenduses;
7) toksilist joovet tekitavad ained;
8) tubakatooted «Tubakaseaduse» (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242) tähenduses;
9) sularaha rohkem kui 25 krooni;
10) pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivad teosed «Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse» (RT I 1998, 2, 42) tähenduses;
11) mobiiltelefonid;
12) hasartmänguvahendid.

§2. Kuni 1. jaanuarini 2002. a ei või kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses olla relvi «Relvaseaduse» (RT I 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564; 1999, 57, 597; 2001, 7, 17; 65, 377) tähenduses.

Peaminister Mart LAAR

Haridusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json