Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määruse nr 234 «Väetiste riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1998. a määruse nr 248 «Riigi söödaregistri asutamine», Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 259 «Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määruse nr 91 «Taimekaitsevahendite riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määruse nr 302 «Taimetervise register» ja Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 91, 547

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määruse nr 234 «Väetiste riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1998. a määruse nr 248 «Riigi söödaregistri asutamine», Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 259 «Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määruse nr 91 «Taimekaitsevahendite riikliku registri asutamine», Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määruse nr 302 «Taimetervise register» ja Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Vastu võetud 13.11.2001 nr 348

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» (RT I 1997, 93, 1563; 2001, 50, 283) § 3 lõike 1, «Söödaseaduse» (RT I 1998, 64/65, 1004; 1999, 58, 608; 97, 861; 2000, 88, 577) § 23, «Sordikaitseseaduse» (RT I 1998, 36/37, 553; 2000, 10, 56) § 8 lõike 1, «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) § 46 lõike 2 ja § 69 lõike 2 ning «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 11 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 32 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määruse nr 234 «Väetiste riikliku registri asutamine» punktiga 3 kinnitatud ««Väetiste riikliku registri» pidamise põhimäärust» (RT I 1998, 94, 1505) muudetakse järgmiselt:

1) punktis 25 asendatakse sõna «kümnendal» sõnaga «viiendal»;

2) punkti 35 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Registrisse kantud avalik teave avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1998. a määruse nr 248 «Riigi söödaregistri asutamine» punktiga 2 kinnitatud ««Riigi söödaregistri» pidamise põhimääruse» (RT I 1998, 100, 1620) punkti 22 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Registriandmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 259 «Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine» (RT I 1998, 102, 1681) punktiga 3 kinnitatud ««Kaitsealuste sortide riikliku registri» pidamise põhimääruse» punkti 31 lõiku 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Sordiregistri avalikud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määrusega nr 91 «Taimekaitsevahendite riikliku registri asutamine» (RT I 1999, 29, 413; 2000, 65, 418) kehtestatud ««Taimekaitsevahendite riikliku registri» pidamise põhimääruse» § 15 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Registrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» (RT I 2000, 45, 284; 2001, 8, 40) § 15 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Registrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 6. Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määruse nr 302 «Taimetervise register» (RT I 2000, 75, 470) § 33 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Registrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel.»

§ 7. Määruse § 1 punkt 2 ning §-d 2–6 jõustuvad 1. märtsil 2002. a.

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json