Teksti suurus:

Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 95, 591

Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 373

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) § 88 lõike 2 alusel.

§ 1. Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle teostavad oma valitsemisalas järelevalvet järgmised volitatud asutused:
1) Justiitsministeerium;
2) Kaitseministeerium;
3) Keskkonnaministeerium;
4) Rahandusministeerium;
5) Siseministeerium.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json