Teksti suurus:

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2001, 96, 600

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus

Vastu võetud 04.12.2001 nr 375

Määrus kehtestatakse «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531) § 27 lõike 2 alusel.

§ 1. Tollilipu kirjeldus

(1) Tollilipp on riigilipp, mille vardapoolses ülemises nurgas asetseb vastav erimärk (edaspidi tollilipu erimärk).

(2) Tollilipu erimärk on helepunases ruudus paiknev valge täht «T», mille taga on püstloodis musta värvi Mercuriuse embleem – tiibadega sau, mille ümber põimuvad kaks madu. Ruudu punane toon on rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi 1925. Tollilipu erimärgi külje pikkus on võrdne riigilipu sinise laiu kõrgusega.

(3) Tollilipu graafilise kujutise värviline põhivariant on toodud määruse lisas 1 ja mustvalge põhivariant lisas 2.

§ 2. Tollivapi kirjeldus

(1) Tollivapi alaosas on neli tammelehte, millest kõrgemal asetseb Mercuriuse tiibadega kiiver. Tiibade vahel on Mercuriuse sau kahe põimuva maoga, millest eespool asub väikese riigivapi kujutis. Peale väikese riigivapi kujutise on kõik kujutised musta värvi.

(2) Tollivapi graafilise kujutise värviline põhivariant on toodud määruse lisas 3, mustvalge põhivariant lisas 4 ja mustvalge kontuurvariant lisas 5.

§ 3. Tolliembleemi kirjeldus

(1) Tolliembleemi esiplaanil on väike riigivapp, mille taga asetseb must täht «T», selle taga omakorda musta kontuuriga Mercuriuse sau ja tiivapaar.

(2) Tolliembleemi graafilise kujutise värviline põhivariant on toodud määruse lisas 6, mustvalge põhivariant lisas 7 ja mustvalge kontuurvariant lisas 8.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 170 «Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus» (RT I 2000, 44, 278) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 1

TOLLILIPU GRAAFILISE KUJUTISE VÄRVILINE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 2

TOLLILIPU GRAAFILISE KUJUTISE MUSTVALGE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 3

TOLLIVAPI GRAAFILISE KUJUTISE VÄRVILINE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 4

TOLLIVAPI GRAAFILISE KUJUTISE MUSTVALGE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 5

TOLLIVAPI GRAAFILISE KUJUTISE MUSTVALGE KONTUURVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 6

TOLLIEMBLEEMI GRAAFILISE KUJUTISE VÄRVILINE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 7

TOLLIEMBLEEMI GRAAFILISE KUJUTISE MUSTVALGE PÕHIVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 375
«Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldus»

lisa 8

TOLLIEMBLEEMI GRAAFILISE KUJUTISE MUSTVALGE KONTUURVARIANT

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Toivo JÜRGENSON

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json