Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse § 190 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 97, 604

Kaitseväeteenistuse seaduse § 190 muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. detsembri 2001. a otsusega nr 52

Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353) §-s 190 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) teenistuse aeg töölepingu või muul õiguslikul alusel enne tegevteenistuse lepingu sõlmimist kaitseväes alates 1991. aasta 21. augustist, Kaitseliidus alates 1990. aasta 17. veebruarist, piirikaitses (piirivalves) alates 1990. aasta 15. oktoobrist, sõjaväestatud päästeüksustes alates 1992. aasta 1. jaanuarist ning linna- või maakonnavalitsuste riigi- ja piirikaitse osakondades alates 1990. aasta 31. oktoobrist.»;

2) lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) teenistuse aeg töölepingu või muul õiguslikul alusel enne tegevteenistuse lepingu sõlmimist, samuti tegevteenistuse lepingu alusel kaitseväes alates 1991. aasta 21. augustist, Kaitseliidus alates 1990. aasta 17. veebruarist, piirikaitses (piirivalves) alates 1990. aasta 15. oktoobrist, sõjaväestatud päästeüksustes alates 1992. aasta 1. jaanuarist ning linna- või maakonnavalitsuste riigi- ja piirikaitse osakondades alates 1990. aasta 31. oktoobrist kuni 1994. aasta 1. septembrini.»

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json