Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 98, 618

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 18.12.2001 nr 395

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323; 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 5 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 21, 421; 1999, 48, 542; 2000, 30, 176) punkti 31 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«31. Osmussaare maastikukaitseala valitseja on Silma Looduskaitseala Administratsioon.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2000. a määruse nr 264 «Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 65, 424) § 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Vormsi maastikukaitseala valitseja on Silma Looduskaitseala Administratsioon.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 215 «Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitseeeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 86/87, 1413; 2000, 30, 176) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Määrata Silma looduskaitseala valitsejaks Silma Looduskaitseala Administratsioon, Lihula maastikukaitseala valitsejaks Matsalu Looduskaitseala ja Tilga maastikukaitseala valitsejaks Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus.»

§ 4. Määrus jõustub 24. detsembril 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json