Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 100, 645

Kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Vastu võetud 05.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2001. a otsusega nr 57

Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9; 53, 306, 313; 56, 333; 65, 378) tehakse järgmised täiendused:

§ 1. Paragrahvi 398:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Rahvusvahelise Kriminaalkohtu õigusabitaotlusi lahendab Riigiprokuratuur.»

§ 2. Koodeksit täiendatakse §-ga 415 järgmises sõnastuses:

« § 415. Koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga

(1) Koostöös Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga lähtuvad menetlejad käesolevast seadustikust ja vastavatest rahvusvahelistest õigusaktidest.

(2) Rahvusvaheliselt Kriminaalkohtult kinnipidamistaotluse saamisel korraldab Riigiprokuratuur taotluses nimetatud isiku kinnipidamise käesoleva seadustiku §-s 1081 sätestatud korras ja vahi alla võtmise käesoleva seadustiku §-s 73 sätestatud korras.

(3) Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröril on Eestis menetlustoimingute tegemisel kõik prokuröri õigused ja kohustused vastavalt käesolevale koodeksile. Menetlustoimingud teeb Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör käesolevas koodeksis sätestatud korras.

(4) Kui Rahvusvahelise Kriminaalkohtu õigusabitaotlus on vastuolus välisriigi õigusabitaotlusega, lahendatakse taotlus välislepingus sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json