Teksti suurus:

Relvaseaduse § 98 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 102, 673

Relvaseaduse § 98 muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 2001. a otsusega nr 74

§ 1. Relvaseaduse (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 98 lõikes 2 asendatakse sõnad «2002. aasta 1. jaanuaril» sõnadega «2002. aasta 31. märtsil».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json