Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 102, 677

Vabariigi Valitsuse seaduse ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 2001. a otsusega nr 78

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578) § 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on Muinsuskaitseamet.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524 ja 526; 97, 605) § 210 lõikes 2 asendatakse sõna «Muinsuskaitseinspektsiooni» sõnaga «Muinsuskaitseameti».

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json