Teksti suurus:

Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 41, 686

Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine

Vastu võetud 08.04.2004 nr 66

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» (RT I 2004, 13, 86) §13 lõike 1 alusel.

§ 1. Määrusega kinnitatakse «Võlaõigusseaduses» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 53, 336; 60, 374; 2003, 78, 523; 2004, 13, 86) sätestatud koduukselepingu sõlmimisel tarbijale antava teatise vorm (määruse lisa).

§ 2. Määrust rakendatakse 15. aprillist 2004. aastal.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json