Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 29, 448

Ringhäälinguseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 25.03.1997

Ringhäälinguseadust (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953) täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

«§ 201. Valimisreklaam

(1) Ringhäälingujaama valdaja teeb avalikult teatavaks Riigikogu ja kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eelse kampaania käigus valimisreklaami edastamise tingimused ja korra, mis peavad olema ühesugused kõigile valimiskampaanias osalejatele.

(2) Valimisreklaamiks loetakse igasugust üksikkandidaatide, erakondade ja valimisliitude programme ning kandideerivaid isikuid tutvustavat saadet, saatelõiku või teadet.

(3) Valimiskampaania ajal ei tohi kandideerivaid isikuid kasutada saadete autorite ja kommentaatoritena väljaspool valimisreklaami. Kandideerivaid isikuid võib kasutada esinejatena, kui see on saate teema käsitlemiseks möödapääsmatu, kusjuures tuleb vältida otsest valimisagitatsiooni.

(4) Valimisreklaami suhtes ei rakendata käesoleva seaduse §-s 17 ja § 35 lõike 2 punktis 3 sätestatud piiranguid.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json