Teksti suurus:

Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 749

Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 66

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 5 lõike 6 alusel.

§ 1.   Isikud, kellele kauba võõrandamist käsitatakse ekspordina

  Ekspordina käsitatakse kauba võõrandamist rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis Eestist ühendusevälisesse riiki suunduvatele tolli- ja piirikontrolli läbinud reisijatele ja õhusõiduki meeskonnaliikmetele ning ühendusevälisesse riiki suunduvatele Eestit läbivatele transiitreisijatele ja transiitreisi teostava õhusõiduki meeskonnaliikmetele.

§ 2.   Kauba võõrandamine müügipunktis

  (1) Kaupa võõrandatakse käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isikutele pardakaardi või õhusõiduki meeskonnaliikme tunnistuse ja lennuplaani alusel.

  (2) Kauba võõrandamisel fikseerib müüja arvepidamises:
  1) reisija pardakaardi ja lennunumbri või õhusõiduki meeskonnaliikme tunnistuse numbri ja lennuplaanil oleva lennunumbri.
  2) müüdud kauba koodi või nimetuse;
  3) kauba koguse;
  4) kauba müügihinna.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Taavi VESKIMÄGI
Minister

Aare JÄRVAN
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json