Teksti suurus:

Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 759

Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 76

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 20 lõike 12 alusel.

§ 1. Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm.

§ 2. Maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 2 kohane isiku maksukohustuslasena registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76
lisa 1

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE TÄITMISE JUHISED

Lahter «Registri- või isikukood» – füüsiline isik näitab isikukoodi puudumisel oma sünniaja.

Lahter 2 – aeg, millal isik alustas/kavatseb alustada iseseisva majandustegevusega.

Lahter 6

Maksustatava käibe piirmäärad

a) 250 000 krooni kalendriaasta algusest arvates – Eestis registreeritud isik (ka välisriigi maksukohustuslane, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht);

b) 250 000 samal kalendriaastal – isik on maksukohustuslaste registrist kustutatud, kuid tema maksustatav käive ületab registrist kustutamisele järgnevast päevast arvates samal kalendriaastal 250 000 krooni;

c) 550 000 – teise liikmesriigi isik, kes teostab kaugmüüki Eesti isikule; 

d) esimene maksustatav tehing – aktsiisikauba kaugmüük Eesti isikule;

e) esimene maksustatav tehing –  kui välisriigi isikul, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, tekib Eestis maksustatav käive, mis ei kuulu maksustamisele maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase poolt kauba soetamisel või teenuse saamisel.

Lahtrit 6 ei täideta, kui isik soovib maksukohustuslaseks registreeruda vabatahtlikult.

Lahter 7 – täidetakse ainult juhul, kui avaldus esitatakse vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 19 lõike 1 või 2 alusel.

Kui avaldus esitatakse vastavalt § 19 lõikele 2 (isik on maksukohustuslaste registrist kustutatud, kuid tema maksustatav käive ületab registrist kustutamise päevale järgnevast päevast samal kalendriaastal 250 000 krooni), märgitakse lahtrisse kuupäev, millal maksustatav käive ületab samal kalendriaastal 250 000 krooni.

Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76

lisa 2

Vorm KO

Maksu- ja Tolliamet

........................................... maksukeskus

...................................................................

(aadress)

OTSUS

(Maakond/linn) ............................. nr ............

.............................................

              (isiku nimi)

.............................................

                (aadress)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) paragrahvile 20 registreerida
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

(isiku nimi)

(registrikood/isikukood ...............) käibemaksukohustuslasena alates ....................

registreerimisnumbriga EE....................................

...................................

             (allkiri)

Piirkondliku maksukeskuse ametnik (vastavalt rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 9 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2004, 9, 136) § 37 lõike 1 punkti 3 alusel antud volitusele)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) paragrahvile 24 on registreeritud maksukohustuslane registreerimise päevast alates kohustatud täitma seaduses sätestatud registreeritud maksukohustuslase kohustusi.

/otsingu_soovitused.json