Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 35, 538

Sotsiaalhoolekande seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.04.1997

I. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

§ 2. Paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Last puudutava küsimuse lahendamisel tuleb arvestada vanema, vanema puudumisel kasuvanema või eestkostja soovi, samuti vähemalt 10-aastase lapse enda soovi. Lapse eraldamisel kodust ja perekonnast tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

II. Perekonnaseaduses (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422) tehakse järgmised muudatused:

§ 3. Paragrahvi 48 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Vähemalt 10-aastase lapse perekonnanime võib muuta ainult lapse nõusolekul. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

§ 4. Paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 58. Lapse huvide tagamine

Lapsesse puutuva vaidluse läbivaatamisel lähtub eestkosteasutus või kohus lapse huvidest, arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

§ 5. Paragrahvis 79:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Vähemalt 10-aastast last võib lapsendada tema nõusolekul. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.»;

2) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «Vähemalt seitsmeaastast».

§ 6. Paragrahvi 85 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Vähemalt 10-aastase lapsendatu ees- ja perekonnanime võib muuta tema nõusolekul. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

§ 7. Paragrahvis 91:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Lapsendajalt vanema õiguste äravõtmisel otsustab kohus vanema soovil, kas taastada lapse ja vanema vahelised õigused ja kohustused ning kas anda laps vanema kasvatada, arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lapsendajalt vanema õiguste äravõtmisel otsustab kohus, kas taastada lapse ees- ja perekonnanimi, arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

§ 8. Paragrahvi 95 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Eestkostja määramisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse või piiratud teovõimega isiku soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json