Teksti suurus:

Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 748

Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 07.04.2004 nr 65

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 43 lõike 8 alusel.

§ 1.   Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu

  Ühendusevälise riigi maksukohustuslane, kes rakendab elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksuga maksustamise erikorda (edaspidi ühenduseväline maksukohustuslane), peab käibedeklaratsioonis esitama järgmised andmed:
  1) ühendusevälise maksukohustuslase registreerimisnumber («Käibemaksuseaduse» § 43 lg 6);
  2) kvartal ja aasta, mille kohta deklaratsioon esitatakse;
  3) liikmesriik, kus elektroonilist teenust tarbiti;
  4) teenuste maksustatav väärtus kokku liikmesriikide kaupa;
  5) maksumäär;
  6) tasumisele kuuluv käibemaksusumma kroonides liikmesriikide kaupa;
  7) kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma.

§ 2.   Käibedeklaratsiooni esitamine

  Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsiooni saab elektrooniliselt esitada Maksu- ja Tolliameti veebilehekülje kaudu.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json