HALDUSÕIGUSSotsiaalteenused ja toetusedVälislepingud

HALDUSÕIGUSTervishoid ja raviVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2004, 9, 33

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.04.2004 otsus nr 579

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 24.03.2004

§ 1.  Konventsiooni ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsioon, mis on sõlmitud 1953. aasta 11. detsembril Pariisis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 1999. aasta 1. detsembril Strasbourg’is.

§ 2.  Protokolli ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni protokoll, mis on sõlmitud 1953. aasta 11. detsembril Pariisis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 1999. aasta 1. detsembril Strasbourg’is.

§ 3.  Reservatsioonid

  Konventsiooni artikli 2 b alusel teeb Eesti Vabariik järgmised reservatsioonid:
  1) Eesti Vabariik kohaldab artiklites 6 a ja 11 a sätestatud riigis seadusliku elamise suhtes välismaalaste seadust (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2), pagulaste seadust (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266; 61, 375; 2003, 13, 65) ja Euroopa Liidu kodaniku seadust (RT I 2002, 102, 599), mille kohaselt võib Eestis seaduslik elamine sõltuda püsiva legaalse sissetuleku olemasolust ning seaduslikku elamist tõendava dokumendi õigeaegselt pikendamiseks esitamisest;
  2) Eesti Vabariik kannab artiklis 8 a nimetatud kulutusi, lähtudes välismaalaste seadusest.

§ 4.  Deklaratsioonid

  Konventsiooni artikli 2 a ii alusel deklareerib Eesti Vabariik, et mõiste «kodanik» käesoleva konventsiooni tähenduses hõlmab Eesti kodanikke ja mõiste «territoorium» hõlmab Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olevat territooriumi.Riigikogu esimees Ene ERGMA


Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsioon
Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json