Teksti suurus:

Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 745

Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid

Vastu võetud 07.04.2004 nr 62

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 38 lõike 3 alusel.

§ 1. Aktsiisilao tegevusluba

Aktsiisilao tegevusloa vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Registreeritud kaupleja tegevusluba

Registreeritud kaupleja tegevusloa vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 33 «Aktsiisilao tegevusloa vorm« (RTL 2003, 30, 450) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 62 «Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid»
lisa 1

AKTSIISILAO TEGEVUSLUBA

…………………………
Aktsiisilaopidaja number
………………………………………………
Ettevõtja nimi
……………………
Äriregistrikood
…………………………………………………
Aktsiisilao number
………………………
Kehtib alates
………………………………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori nimi
…………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori allkiri ja pitser
………………………………………… 20…… aasta
(koht, kuupäev, kalendrikuu)

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 62 «Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid»
lisa 2

REGISTREERITUD KAUPLEJA TEGEVUSLUBA

………………………
Registreeritud kaupleja number
………………………………………………
Ettevõtja nimi
……………………
Äriregistrikood
…………………………………………………
Registreeritud kaupleja tegevuskoha number
………………………
Kehtib alates
………………………………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori nimi
……………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori allkiri ja pitser
………………………………………… 20…… aasta

(koht, kuupäev, kalendrikuu)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json