Teksti suurus:

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 37, 571

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.05.1997

Eesti Kultuurkapitali seaduses (RT I 1994, 46, 772; 1996, 8, 166) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatak se järgmiselt:

«(3) Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.».

§ 2. Paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises  sõnastuses:

«(4) Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.».

§ 3. Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatak se järgmiselt:

«(1) Iga sihtkapitali tegevust korraldab selle sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused.».

§ 4. Paragrahvi 14 lõige 5 muudetakse ja sõnastatak se järgmiselt:

«(5) Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.».

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json