Teksti suurus:

Sotsiaalkindlustusreformi komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 37, 579

Sotsiaalkindlustusreformi komisjoni moodustamine

Vastu võetud 05.05.1997 nr 328

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada sotsiaalkindlustusreformi asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks sotsiaalminister Tiiu Aro.

3. Nimetada komisjoni esimeheks

Ardo Hansson -- peaministri nõunik

ja komisjoni liikmeteks:

Endel Eero -- Riigikogu liige

Maris Jesse -- Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga Eesti Tervishoiuprojekti koordinaator

Lauri Leppik -- Sotsiaalkindlustusameti nõunik

Veiko Tali -- Rahandusministeeriumi omandireformi osakonna juhataja

4. Komisjoni ülesanne on sotsiaalkindlustusreformi kontseptuaalsete aluste väljatöötamine, pöörates peatähelepanu:

1) pensionireformi kiirele ettevalmistamisele seni väljatöötatud pensioniseaduste eelnõude ja Sotsiaalministeeriumi ettepanekute analüüsi alusel;

2) sotsiaalkindlustuse korraldusele;

3) sotsiaalkindlustusreformi finantseerimisele, sealhulgas sotsiaalmaksu määradele ja koostöö alustamisele Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupangaga.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

1) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;

2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikku informatsiooni;

3) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ning eksperte.

6. Komisjonil esitada ettepanekud pensionireformi kontseptuaalsete aluste kohta sotsiaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele hiljemalt 1. juuniks 1997. a.

7. Panna komisjoni teenindamine ja finantseerimine Sotsiaalministeeriumile. 

Peaminister   Mart SIIMANN

Riigisekretär   Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json