Teksti suurus:

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 45, 727

Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine

Vastu võetud 03.06.1997 nr 108

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maavalitsuste asukohad ja struktuurid (lisad 1--15).

2. Seadustes ja Vabariigi Valitsuse määrustes maavanemale ja maavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks kinnitavad maavanemad käesoleva määrusega kinnitatud struktuuri ja põhiülesannete ning Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 89 lõike 2 alusel maavalitsuse kantselei ja osakondade põhimäärused, millega määratakse kindlaks nende struktuur ja täpsemad ülesanded.

3. Maavanematel viia maavalitsuse struktuur ja koosseisud kooskõlla käesoleva määrusega kinnitatud struktuuriga 2 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

4. Maavalitsuse struktuuriüksused, mille nimetus käesoleva määruse jõustumisel muutub, võivad kasutada enne käesoleva määruse jõustumist kasutatud nimetusega pitsateid ja dokumendiplanke kuni 1. jaanuarini 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Robert LEPIKSON

Riigisekretär   Uno VEERING

Lisa 1

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Harju Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Harju Maavalitsus asub Tallinnas Roosikrantsi 12, postiindeks on EE0001.

2. Harju Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) infosüsteemide osakond -- korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

11) õigusosakond -- korraldab maavalitsuse õigusalast teenindamist, maavanema järelevalve juriidilist tagamist, kohalike omavalitsuste töötajate juriidilist nõustamist, teenindab maavalitsuse omandireformi komisjoni. Õigusosakond allub maasekretärile.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 2

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Hiiu Maavalitsus asub Kärdlas Leigri väljak 5, postiindeks on EE3200.

2. Hiiu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) infosüsteemide osakond -- korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 3

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Ida-Viru Maavalitsus asub Jõhvis Keskväljak 1, postiindeks on EE2045.

2. Ida-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 4

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Jõgeva Maavalitsus asub Jõgeval Suur 3, postiindeks on EE2350.

2. Jõgeva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 5

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Järva Maavalitsus asub Paides Rüütli 25, postiindeks on EE2820.

2. Järva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridusosakond -- korraldab maavalitsuse haridus- ja noorsooalaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 6

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Lääne Maavalitsus asub Haapsalus Lahe 8, postiindeks on EE3170.

2. Lääne Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) infosüsteemide osakond -- korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 7

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Lääne-Viru Maavalitsus asub Rakveres Kreutzwaldi 5, postiindeks on EE2100.

2. Lääne-Viru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 8

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Põlva Maavalitsus asub Põlvas Kesk 20, postiindeks on EE2600.

2. Põlva Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridusosakond -- korraldab maavalitsuse haridus- ja noorsooalaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 9

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Pärnu Maavalitsus asub Pärnus Akadeemia 2, postiindeks on EE3600.

2. Pärnu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 10

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Rapla Maavalitsus asub Raplas Tallinna mnt. 14, postiindeks on EE3500.

2. Rapla Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 11

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Saare Maavalitsus asub Kuressaares Lossi 1, postiindeks on EE3300.

2. Saare Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 12

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Tartu Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Tartu Maavalitsus asub Tartus Riia 15, postiindeks on EE2400.

2. Tartu Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 13

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Valga Maavalitsus asub Valgas Kesk 12, postiindeks on EE2500.

2. Valga Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) infosüsteemide osakond -- korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 14

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Viljandi Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Viljandi Maavalitsus asub Viljandis Vabaduse plats 2, postiindeks on EE2900.

2. Viljandi Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridus- ja kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.

Siseminister Robert LEPIKSON
Lisa 15

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a. määrusega nr. 108

Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur

1. Võru Maavalitsus asub Võrus Jüri 12, postiindeks on EE2710.

2. Võru Maavalitsuses on järgmised struktuuriüksused:

1) kantselei -- korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse sisekontrolli;

2) rahandusosakond -- korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust ning maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist;

3) keskkonnaosakond -- korraldab maavalitsuse keskkonnaalaste ülesannete täitmist;

4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist;

5) sotsiaal- ja tervishoiuosakond -- korraldab maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist;

6) haridusosakond -- korraldab maavalitsuse haridus- ja noorsooalaste ülesannete täitmist;

7) arengu- ja planeeringuosakond -- korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas;

8) majandusosakond -- korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;

9) perekonnaseisuosakond -- korraldab maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid;

10) kultuuriosakond -- korraldab maavalitsuse kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;

11) omandireformiosakond -- teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni.

Siseminister Robert LEPIKSON

/otsingu_soovitused.json