Teksti suurus:

Säästva arengu seaduse täiendamise ja muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 48, 772

Säästva arengu seaduse täiendamise ja muutmise seadus

Vastu võetud 05.06.1997

Säästva arengu seaduses (RT I 1995, 31, 384) tehakse järgmised täiendused ja muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse lause alguses sõnaga «Omavalitsusüksuse».

§ 2. Paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Tasakaalustatud arengu kavandamine

(1) Majandusharudes ja piirkondades, kus looduskeskkonna saastamine ja loodusvarade kasutamine võivad ohustada looduslikku tasakaalu või bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, suunatakse arengut riigi algatatud arengukava alusel.

(2) Arengukava koostatakse energeetika, transpordi, põllunduse, metsanduse, turismi ning keemia-, ehitusmaterjali- ja toiduainetööstuse arengu suunamiseks.

(3) Piirkondliku arengukava koostamise vajaduse kohta langetab otsuse Vabariigi Valitsus.

(4) Vabariigi Valitsus võib vajadusel algatada arengukavade koostamist ka käesolevas seaduses nimetamata alustel.

(5) Arengukava peab sisaldama loodusvarade kasutamise ja keskkonna seisundi prognoosi.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud arengukava koostamise ülesande ja tähtaja kinnitab Vabariigi Valitsus. Olulise tähtsusega riigielu küsimusena kuulub arengukava kinnitamisele Riigikogus.

(7) Arengukava avalikustamise ja täitmise eest vastutab Vabariigi Valitsuse nimetatud minister.».

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json