Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 27, 180

Koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. aprilli 2004. a otsusega nr 587

§ 1. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu tekstis asendatakse sõna «hälviklaps» sõnadega «erivajadustega laps» vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega» sõnadega «spetsiifiliste arenguhäiretega»;

3) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.»

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591) § 18 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «hälvikute erikoolist» sõnadega «erivajadustega õpilaste koolist».

§ 3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) kogu tekstis asendatakse sõna «hälvik» sõnadega «erivajadustega õpilane» ning sõnad «erikool» ja «eriklass» sõnadega «kool» ja «klass» vastavas käändes.

§ 4. Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse (RT 1992, 28, 370; RT I 1996, 49, 953; 1998, 17, 264) § 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Erivajadustega laste õpetajate ja kasvatajate ettevalmistus

Erivajadustega laste õpetajad ja kasvatajad peavad vastama seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuetele ning olema selleks tööks sobivad.»

§ 5. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767; 2000, 25, 147; 28, 167; 58, 376; 2001, 100, 648; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 7 asendatakse sõna «hälvikute» sõnadega «erivajadusega inimeste õppeasutuste»;

2) paragrahvi 14 punktis 4 asendatakse sõna «hälvikute» sõnadega «erivajadustega inimeste õppeasutuses».

§ 6. Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526) § 10 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «hälvik» sõnadega «erivajadustega inimene» vastavas käändes.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json