Teksti suurus:

Metallijäätmete täpsustatud nimistu

Metallijäätmete täpsustatud nimistu - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 843

  Metallijäätmete täpsustatud nimistu

  Vastu võetud 15.04.2004 nr 17

  Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 104 alusel.

  § 1.   Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155) kehtestada metallijäätmete täpsustatud nimistu vastavalt lisale.

  § 2.   Keskkonnaministri 21. augusti 2002. a määrus nr 51 «Metallijäätmete täpsustatud nimistu» (RTL 2002, 94, 1460) tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

  Villu REILJAN
  Minister

  Sulev VARE
  Kantsler

  Lisa Metallijäätmete täpsustatud nimistu

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json