Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 27, 184

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Vastu võetud 16.04.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135) § 11 lõike 2 alusel ja seoses asjaoluga, et «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 ja § 15 lõike 2 alusel kehtestab vastavad õigusaktid põllumajandusminister.

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «§ 7 lõike 2,» ja «, § 15 lõike 3»;

2) määruse punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse punktis 2 asendatakse sõnad «registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise kord» sõnadega «registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm».

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json