Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määrusega nr. 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 69, 1123

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määrusega nr. 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» muutmine

Vastu võetud 16.09.1997 nr 173

Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570) paragrahvi 29 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määrusega nr. 226 (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367) kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» järgmised muudatused:

1. Muuta punkti 5 alapunkti 5 ja sõnastada see järgmiselt:

«5) kaitseminister, siseminister, justiitsminister või rahandusminister, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 5 nimetatud otstarbel;».

2. Muuta punkti 18 alapunkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

«4) Kaitseministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium või Rahandusministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 5 nimetatud otstarbel;».

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json