Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 29, 193

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. aprilli 2004. a otsusega nr 599

§ 1. Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162; 1999, 18, 299) § 3 täiendatakse punktiga 3 1 järgmises sõnastuses:

« 31) 4. juuni – Eesti lipu päev;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json