Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määruse nr 59 "Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 845

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määruse nr 59 "Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 20.04.2004 nr 19

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53) § 44 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määrust nr 59 «Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine» (RTL 1999, 107, 1367; 2000, 109, 1681; 2003, 49, 723) täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

«32. Turismialaste, sh info-, tõlke-, majutus-, toitlustus- ja transporditeenuste osutamine.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json